НАП е първата „зелена“ институция

by Атанас Цветанов on 07.10.2011

Национална агенция за приходите

Един милион и 200 хиляди страници хартия спестиха служителите на приходната агенция, след като предадоха за рециклиране два тона ненужна хартия и си препратиха 60 хиляди електронни документа.

От юни в Централно управление на агенцията се провежда „зелена” кампания за разделно събиране на употребявана хартия под мотото „Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!”. С кампанията се цели да се изгради социална и екологична отговорност у служителите на НАП. Очаква се практиката на разделно събиране и рециклиране на отпадъчната хартия да бъде въведена и във всички териториални поделения на НАП в близкия месец.

„Всеки лист хартия е глътка въздух, не го изхвърляйте!” е част от цялостната „зелена” политика на НАП за разумно използване на природни и енергийни ресурси. Друга екологична практика в институцията е използването на вътрешна електронна система за документооборот, която напълно елиминира нуждата от хартиена кореспонденция между различните данъчни звена. За първите 6 месеца на годината през нея са препратени около 60 хиляди електронни документа.

Бъдещите инициативи на служителите на НАП предвиждат залесяване с дървета, монтиране на стойки за велосипеди в сградите на агенцията, както и кампания за намаляване разходите на топлинна и електроенергия.

Leave a Comment

Previous post: