Да се радваме ли за шистовия газ в България?

by Атанас Цветанов on 17.07.2011

Добивът на шистов газ в България е една от актуалните теми през последните седмици. Лично мен новината много ме заинтригува поради 2 причини:

  1. това ще доведе до по-голяма енергийна независимост на България от Русия,
  2. цената на газта би следвало да се понижи трайно.

Извличането на шистовия газ става, чрез хидравлично разбиване на скалите и инжектирането на вода, пясък и химикали под високо налягане. По този начин скалите се размекват и освобождават „заключеният“ в тях газ.

Въпреки, че министърът на икономиката Трайчо Трайков ни успокоява, че ще се работи с проверена технология, имам сериозни притеснения относно последиците върху околната среда и в частност замърсявания на подпочвените води. Притесненията ми най-лесно може да се онагледят със следващото видео:

„Нито добив на шистов газ, нито добив на каквото и да било друго, ще се случва в България, без да отговаря на най-строгите изисквания на нашето законодателство“, цитирам Трайков.

В България имаме прекрасна природа. Дано заради нечии корпоративни интересни не я проиграят на хазарт и дано за в бъдеще оставим на поколенията едно по-ценно богатство – водата!

Leave a Comment

Previous post:

Next post: